Programació d'aplicacions web i de sistemes de gestió per empreses

Aplicacions a mida

Canviar el programa d'un ordinador a un altre

  • Fer click sobre els 3 primers fitxers que hi ha al apartat ‘Software/Download’ d’aquesta web (disk1, disk2, disk3) i escollir la opció ‘Guardar’ per baixar-los al disk dur de l’ordinador. 
  •  Executeu els quatre fitxers (es crearan les carpetes ’disk1’, ‘disk2’ i ‘disk3’ dintre de la carpeta C:\TEMP). 
  • Executar el ‘Setup.exe’ que hi ha dintre de la carpeta ‘c:\temp\disk1’, avançar pantalles deixant totes les opcions per defecte, fins l’última pantalla on fareu click sobre el botó ‘Activar programas’. 
  • Us demanarà un codi d’activació que només pot ser subministrat per ITF Intersoft Girona S.L. 
  • Un cop entrat el codi d’activació de cada un dels programes , cal fer Click en botó ‘Activar’. 
  • S’haurà creat una carpeta C:\INTERGES  al disk dur, on queda instal·lat tot el programa, i una carpeta C:\INTERDAT , os es guardaran totes les dades. 
  • Renombrar les carpetes C:\INTERGES  i C:\INTERDAT com C:\INTERGES.OLD i C:\INTERDAT.OLD. 
  • Copiar la carpeta C:\INTERGES de un ordinador que tingui el programa instal.lat a l’ordinador on voleu instal.lar el programa. 
  • Copiar els arxius amb extensió ’ITF’ de la carpeta C:\INTERGES.OLD a la carpeta C:\INTERGES. Si teniu una xarxa local i voleu instal·lar els programes a un PC client, una vagada fets els passos anteriors heu d’editar el arxiu ‘c:\interges\itffactp.ini’ per a la facturació o l’arxiu  ‘c:\interges\itfcompp.ini’ per a la comptabilitat, i cal  modificar la tercera línia del arxiu per tal que apunti a la carpeta compartida del servidor on son les dades (ex. \\Servidor\interdat\).  

NOTA:Per fer còpies de seguretat s’han de copiar tots els arxius que hi ha dintre de la carpeta:

            C:\INTERDAT

Cistella de productes

No teniu res a la cistella

Synology

39023 hi

Synology DSM 52 beta 300x196

WE LOVE SYNOLOGY

 

caenfrderues